Nhiều ý kiến cho rằng đó là việc cần làm để nâng cao chất lượng giáo dục, nhưng trong bối cảnh hiện nay thì cần có tính toán cẩn trọng, bởi sẽ làm xáo trộn công việc và cuộc sống của nhiều người, trong đó có những người đã dành phần lớn thời gian cống hiến cho ngành giáo dục./.

(VNews)