Bất chấp những nỗ lực của chính phủ các nước trước dịch bệnh COVID-19 , vẫn có những người che dấu lịch trình di chuyển, không khai báo các triệu chứng dịch bệnh theo khuyến cáo và thậm chí là trốn cách ly.

Đó là những nhân tố đe dọa sự an nguy của cộng đồng và cần phải được pháp luật nghiêm phạt.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã có những quy định hết sức cụ thể với những hành động đáng lên án này./.

(Vnews/Vietnam+)