Theo thống kê của Hiệp hội Doanh nghiệp logistics Việt Nam (VLA), cả nước hiện có khoảng trên 1.300 doanh nghiệp logistics đang hoạt động, bao gồm cả doanh nghiệp có vốn nước ngoài, và ngành này đang có vai trò ngày càng quan trọng trong bối cảnh hội nhập hiện nay./.

Hoạt động cảng biển kho vận hàng hóa phát triển sẽ đóng vai trò chủ lực tại khu kinh tế Đình Vũ-Cát Hải. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)