Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đọc Diễn văn tại Lễ kỷ niệm. (Ảnh: TTXVN)

Toàn văn Diễn văn của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trương Tấn Sang tại Lễ Kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.