Chính phủ vừa ban hành Nghị định 106 năm 2015 về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, trong đó quy định điều kiện cử người đại diện./.

(Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN)