Công an huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) cho biết đang xác minh, làm rõ việc truyền đạo trái phép của nhóm người tự xưng "Hội Thánh Đức Chúa Trời" xuất hiện tại địa phương.