(Nguồn: Vietnam+)

Kỹ thuật vẩy má ngoài (Trivela) là một trong những kỹ thuật khó nhất của bóng đá, bàn thắng của Đoàn Văn Hậu liệu có thể lọt vào top 5 bàn Trivela đẹp nhất trong lịch sử không?./.