Bảo tàng chuyên chụp ảnh selfie mở cửa từ ngày 29/3 và kéo dài 2 tháng tại Glendale, Los Angeles, Mỹ. Tại đây, bạn có thể dễ dàng tìm thấy nhiều góc chụp độc đáo./.