Nhân viên Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 1 hỗ trợ doanh nghiệp khai báo hải quan qua hệ thống thông quan VNACCS/VCIS. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Tính đến giữa tháng 10/2014, các Bộ ngành đã đơn giản hóa 4.169/4.712 thủ tục hành chính (đạt 88,% kế hoạch) thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan, bảo hiểm xã hội, đất đai, xây dựng, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, thủ tục đầu tư, tiếp cận điện năng...