Năm 2017 được đánh giá là năm có nhiều điểm sáng và đột phá đối với ngành Công Thương. Những nỗ lực tái có cấu tổ chức lại bộ máy của ngành ngay từ đầu năm, cho tới kết quả xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 420 tỷ USD vào cuối năm, và hơn cả là những nỗ lực đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Đây được coi là hành động cụ thể của Bộ Công Thương nhằm thực hiện chủ trương chung của Chính phủ về xây dựng một Chính phủ kiến tạo, coi năm 2017 là năm giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp.

Cụ thể ngày 20/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ký ban hành Quyết định số 3610a/QĐ-BCT về phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017-2018.

Theo đó, 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh được cắt giảm, chiếm tới 55,5% tổng các điều kiện đầu tư kinh doanh hiện có. Các chuyên gia kinh tế đánh giá đây là bước đột phá trong lịch sử của ngành./.