Sau 30 năm mở cửa thu hút FDI, hàng chục quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư gần 1.550 dự án, với tổng vốn hơn 25 tỷ USD vào các khu công nghiệp tại Đồng Nai. Trong số đó, 171 dự án bị thu hồi vốn với số tiền 1,4 tỷ USD chỉ là tỷ lệ nhỏ./.

(Vnews/Vietnam+)