Một số công dân Việt Nam được Đại sứ quán bố trí nơi ăn nghỉ tạm thời trong khi chờ thủ tục về nước. Những nạn nhân thiệt mạng cũng sẽ được tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục cần thiết./.
(Vnews)