Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định giao dự toán thu, chi năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao chỉ tiêu dự toán tổng số thu là 269.294 tỷ đồng; trong đó thu bảo hiểm xã hội 158.443 tỷ đồng; thu bảo hiểm y tế 66.288 tỷ đồng; thu bảo hiểm thất nghiệp 10.363 tỷ đồng; tiền sinh lời của hoạt động đầu tư tài chính 34.200 tỷ đồng.

Chỉ tiêu dự toán chi năm 2016 được giao là 200.047 tỷ đồng; trong đó chi chế độ bảo hiểm xã hội từ quỹ bảo hiểm xã hội 110.121 tỷ đồng; chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp 7.371 tỷ đồng; chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 72.700 tỷ đồng; chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 9.855 tỷ đồng.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)