62 huyện nghèo trên cả nước đang thiếu gần 600 bác sỹ nên việc đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới được ngành y tế triển khai bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực./.

(VNEWS)