Ngày 25/2, Quốc hội Đức đã thông qua gói luật thứ hai về người di cư.

Theo luật, người nhập cư vào Đức từ nay sẽ được phân loại và quyền lợi của các nhóm di cư này cũng sẽ khác nhau.

Theo gói luật, người nhập cư vào Đức được phân loại để xác định các đối tượng được coi là "không nguy hiểm." Họ sẽ được đưa vào các cơ sở đặc biệt, hồ sơ được xem xét nhanh.

Người tị nạn ở Đức. (Nguồn: AP)