Thành phố Hà Nội đã quyết định dừng toàn bộ việc nuôi cá tại Hồ Tây và khai thác khu vực Hồ Tây thành một điểm du lịch, văn hóa tiên tiến.

Có thể nói đây là một trong những chỉ đạo tiên quyết, nhưng hiệu quả ra sao và lộ trình thực hiện như thế nào thì còn cần sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị chức năng.

Sau khi thành phố Hà Nội có chỉ đạo dừng việc nuôi trồng thủy sản ở Hồ Tây, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ yêu cầu ngừng toàn bộ việc nuôi thả cá và đánh bắt cá tại đây.

Bên cạnh việc chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh; nuôi trồng khai thác thủy sản trong phạm vi quản lý Hồ Tây thì việc tìm ra giải pháp khai thác nhằm đảm bảo cân bằng môi trường sinh thái cũng là một vấn đề đáng quan tâm.

Theo Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, đề án đánh giá trữ lượng thủy sản Hồ Tây đã được phê duyệt từ cuối năm 2016 và dự kiến đầu tháng Tư năm nay sẽ có đánh giá đầy đủ nhất./.