Tạm ngừng tổ chức lễ hội nếu dịch bệnh bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng là yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn gửi các địa phương về việc phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, trong bối cảnh mùa lễ hội đang đến gần./.

(Vnews/Vietnam+)