Facebook đã công bố "Dự án Báo chí" nhằm ngăn chặn việc phát tán các "tin tức giả," thông qua đó xây dựng "một hệ sinh thái tin tức lành mạnh" trên mạng xã hội này.

Đây là dự án cũng được Facebook kỳ vọng có thể tăng khả năng liên kết giữa mạng xã hội phổ biến này với ngành công nghiệp tin tức./.