Trong chiến dịch chống "tin giả," "tin rác câu view," Facebook áp dụng những cập nhật mới, và hạn chế cả "quảng cáo rác." Các trang Page cũng là đối tượng trong phạm vi thay đổi lần này.

Theo đó, mạng xã hội lớn nhất thế giới đang thực hiện ba bản cập nhật để hạn chế các tin dạng click bài mang tính che giấu và phóng đại thông tin xuất hiện trên Newsfeed của người dùng để họ tiếp cận được với nhiều nguồn thông tin đáng tin cậy hơn./.