Ngày 10/11, Ngành đường sắt chính thức chạy tầu hàng nhanh đầu tiên tuyến Hà Nội – T​hành phố Hồ Chí Minh với hành trình 51 giờ, thay vì gần 70 tiếng đồng hồ như trước đây.

Đây là một trong những nỗ lực nhằm giành lại thị phần vận tải vốn đang hết sức khiêm tốn của ngành Đường sắt, thông qua việc nâng cao sức cạnh tranh của cả vận tải hàng hóa và hành khách./.
(VNews)