Đúng như dự báo, thời tiết sáng ngày 9/3 tại khu vực Hà Nội khiến những người yêu thiên văn muốn quan sát hiện tượng nhật thực phải thất vọng. Tại điểm quan sát của Hội thiên văn học trẻ Việt Nam (VACA), những người tổ chức đã “biến” sự kiện này thành dịp trao đổi về kiến thức thiên văn.

Anh Đặng Vũ Tuấn Sơn (phải) hướng dẫn các bạn trẻ quan sát bầu trời qua kính thiên văn. (Ảnh: Doãn Đức/Vietnam+)