Hà Giang yêu cầu hàng loạt thủy điện nghiêm túc khắc phục vi phạm. (Video: H.V/Vietnam+)

Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang vừa tổ chức kiểm tra và ban hành thông báo nêu rõ từng sai phạm của hàng loạt nhà máy thủy điện trên địa bàn đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư nghiêm túc khắc phục những tồn tại về hoạt động xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện.

Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang, hầu hết, lỗi vi phạm của các nhà máy thủy điện tập trung một số tồn tại như: Không có giấy phép xây dựng; chưa có hợp đồng thuê đất để thực hiện dự án; chưa thực hiện việc cấm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa theo quy định.

Một số nhà máy thủy điện đã tích nước vận hành phát điện thương mại nhưng chưa được cấp giấy phép hoạt động điện lực; chưa có giấy phép khai thác sử dụng nước mặt; chưa thực hiện việc nghiệm thu và bàn giao mốc giới cho chính quyền địa phương theo quy định.

[Toàn cảnh “thế giới thủy điện nhỏ” tại các vùng núi Việt Nam]


Ngoài ra, hồ chứa một số nhà máy thủy điện đã tích nước nhưng chưa có quy trình vận hành hồ chứa chưa được Bộ Công Thương phê duyệt; chưa thực hiện quan trắc, giám sát môi trường định kỳ; đặc biệt một số công trình đã đưa vào vận hành nhưng chưa được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thiết kế.

Trước thực trạng nêu trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cũng yêu cầu chủ đâu tư các dự án thủy điện khẩn trương, nghiêm túc khắc phục những tồn tại nêu trên, hoàn thiện các thủ tục liên quan, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Công Thương và Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 30/1/2018./.

Danh sách các nhà máy thủy điện vi phạm cần khắc phục:

Nhà máy Thủy điện Bắc Mê, Thủy điện Sông Lô 4, Thủy điện Sông Lô 2, Thủy điện Sông Miện 6, thủy điện Bát Đại Sơn, thủy điện Sông Lô 6, thủy điện Thuận Hòa, thủy điện Suối Sửu 2, thủy điện Hạ Thành, thủy điện Thái An, thủy điện thanh thủy 1, thủy điện Thanh Thủy 2, thủy điện Sông Chảy 5, thủy điện Nậm Mạ 1, thủy điện Nậm Má, thủy điện Nho Quế 1, thủy điện Nho Quế 2, thủy điện Nho Quế 3…

Nhà máy thủy điện Sông Lô 2. (Ảnh: H.V/Vietnam+)