Sở Giao thông vận tải Hà Nội giao Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông đưa ra phương án phân luồng cho các phương tiện lưu thông trong thời gian thi công dự án sửa chữa, đảm bảo an toàn giao thông hầm cơ giới Kim Liên.

Giai đoạn 1 (từ hôm nay đến 14/8), sẽ cấm các phương tiện lưu thông theo hướng Đại Cồ Việt-Xã Đàn./.

(Vnews)