Vừa qua Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành chỉ thị 16 yêu cầu xử lý cưỡng chế, tháo dỡ các bảng quảng cáo vi phạm trên địa bàn thành phố.

Thực tế cho thấy việc xử lý vấn đề này không đơn giản, nguyên nhân xuất phát từ chính việc chậm trễ trong xây dựng và ban hành quy hoạch quảng cáo ngoài trời; cùng với thủ tục hành chính trong lĩnh vực quảng cáo của thành phố chưa được cải cách mạnh mẽ, đột phá.

Đây là thực trạng tồn tại suốt nhiều năm qua trên địa bàn Hà Nội. Theo thống kê, hiện Thủ đô có tới 190 bảng quảng cáo đứng độc lập dựng trái phép và 149 hộp đèn quảng cáo đứng độc lập trên dải phân cách không được chấp thuận của cơ quan quản lý./.