Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện yêu cầu các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ mọi thông tin về xả lũ để chủ động xử lý kịp thời các tình huống xảy ra.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai thành phố yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã dọc sông Đà, sông Hồng, sông Đuống; các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Giao thông Vận tải,... có trách nhiệm thông tin, tuyên truyền về việc xả lũ hồ chứa; chủ động bảo đảm an toàn khi có xả lũ.

Thông báo cho nhân dân ở những vùng thấp, trũng có khả năng bị ngập hoặc có nguy cơ bị sạt lở biết để chủ động phòng tránh; tăng cường kiểm tra, kiên quyết sơ tán nhân dân ở những khu vực có nguy cơ sạt lở, khu vực bãi giữa./.