​Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Cho rằng, trong 2 năm qua, việc triển khai không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội của quận Hoàn Kiếm còn nhiều mặt tồn tại, cần có tổng kết, đánh giá.

Vì vậy trước mắt, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cần tiếp tục nâng cao chất lượng việc triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận./.