Sau 6 tháng ra quân kiểm tra quyết liệt, Sóc Sơn, Hoàn Kiếm, Ứng Hòa và Long Biên đã giảm được số lượng bếp than tổ ong đến gần 100% từ gần 15.000 bếp trong năm 2017 xuống còn 420 bếp vào tháng 6/2020./.

(Vnews)