Để quảng bá, giới thiệu, thu hút khách du lịch nước ngoài, đại diện Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội nhận định phương thức quảng bá du lịch Hà Nội trên kênh Truyền hình Mỹ CNN là cách làm hiệu quả, cần thiết.

Vì vậy, U​ỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội giao Sở Du lịch phối hợp đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến các sở ngành và chuẩn bị các nội dung phục vụ buổi làm việc giữa lãnh đạo U​ỷ ban Nhân dân Thành phố với Giám đốc kinh doanh khu vực Đông Nam Á của kênh truyền hình CNN./.