Nếu Dự thảo Quy chế quản lý taxi Hà Nội được thông qua, tới đây, xe taxi hoạt động trên địa bàn Hà Nội phải thống nhất 5 màu sơn: vàng, đỏ, trắng, xanh, ghi từ năm 2026.

Các doanh nghiệp taxi được lựa chọn các màu đã quy định và đăng ký thương hiệu riêng của mình.

(VNews)