Năm 2019, đánh dấu rất nhiều sự kiện quan trọng cả về chính trị, kinh tế và văn hóa xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Đây là năm kỷ niệm 65 năm Giải phóng Thủ đô, 20 năm giữ vững danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" và cũng là thời điểm Hà Nội được giới thiệu tham gia ứng cử chính thức gia nhập vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO…

Về kinh tế, 2019 cũng là một năm rất thành công, do có nhiều đổi mới trong định hướng, chỉ đạo, điều hành nên kinh tế tăng trưởng cao, Thủ đô xứng đáng dẫn đầu cả nước về nhiều phong trào./.

(Vietnam+)