Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thành phố Hà Nội về tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn Hà Nội, sáng 10/3, các lực lượng công an, dân phòng bắt đầu ra quân làm sạch đẹp vỉa hè trên khắp các tuyến đường ở Hà Nội./.