Theo thông tin mới nhất của Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ có văn bản gửi Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch nêu ý kiến việc dựng mô hình khỉ Kong tại Hồ Gươm là không phù hợp./.