Những ngày vừa qua, tại Hồ Tây đã xảy ra hiện tượng cá chết bất thường khiến dư luận lo lắng.

Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đang tập trung chỉ đạo kiểm tra, xác định nguyên nhân cá chết và có những giải pháp khắc phục ban đầu.

Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra quản lý các hồ nước trên địa bàn thủ đô, khai thác, phát huy giá trị các hồ trong điều hòa vi khí hậu và môi trường cho thành phố, tạo cảnh quan, là không gian công cộng quan trọng cho người dân./.