Bắt đầu từ năm học 2017-2018, học phí ở các trường công lập cấp mầm non, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại các vùng đô thị của thành phố Hà Nội sẽ tăng tới gần 40%./.