Kích hoạt toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp ở mức độ cao hơn so với bình thường, tối đa 3 ngày chúng ta truy vết xong.

Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội diễn ra chiều 28/1./.

(Vnews/Vietnam+)