Với thời gian hơn 7 tiếng không nghỉ, hai vận động viên nhảy dù người Pháp xác lập kỷ lục thế giới mới về bay tự do trong hầm gió./.
(Vnews)