Chỉ trong 15 phút đầu tiên trong ngày lễ mua sắm trực tuyến lớn nhất của Trung Quốc, doanh thu của Alibaba đã vượt 5 tỷ USD.

Alibaba bắt đầu sử dụng ngày 11/11, Ngày Độc thân, để giảm giá sản phẩm từ năm 2009. Công ty thương mại điện tử này đã biến ngày bán hàng giảm giá thành một sự kiện toàn cầu với các sản phẩm và sự xuất hiện của những người nổi tiếng.

Ngày Độc thân được so sánh giống như Ngày Thứ Sáu đen (Black Friday), nhưng mức độ doanh thu từ Ngày Độc thân gây kinh ngạc hơn./.
(Vnews)