Hàng nghìn người dân tại Hàn Quốc đã nằm xuống đường "giả chết" trong cuộc biểu tình, kêu gọi hành động ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu.

(VNews)