12 năm trước, Hà Nội có chủ trương sẽ cải tạo xong hơn 1500 chung cư cũ trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên đến nay mới chỉ có khoảng gần 20 chung cư được thực hiện, tương đương với hơn 1% mục tiêu.

Với tiến độ này, 100 năm nữa Hà Nội mới có thể cải tạo hết số chung cư cũ còn lại, và hàng nghìn người dân phải tiếp tục sống ở nơi mà có thể đổ sập bất cứ lúc nào./.

(Vnews/Vietnam+)