Tham gia giảng dạy hàng chục năm trở lên, thế nhưng hàng trăm giáo viên tại huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội lại không hề được tham gia bảo hiểm xã hội.

Vậy nguyên nhân nào khiến các giáo viên không được đóng bảo hiểm? Do phương thức hợp đồng hay sự cố ý của những người thực thi?

(Vnews)