Thay đổi một số thói quen, thực hiện những hành động đơn giản trong cuộc sống hàng ngày, bất kể ai trong chúng ta cũng có thể góp phần bảo vệ Trái Đất một cách thiết thực.

(Vietnam+)