Nhật Hoàng Naruhito sinh ngày 23/2/1960. Naruhito trong tiếng Nhật được tạo thành từ hai chữ Hán theo tư tưởng Khổng tử có nghĩa là "người nhận khí chất từ trời cao."

Tháng 5/2019, Naruhito trở thành Nhật hoàng mới, sau khi cha ông là Nhật hoàng Akihito thoái vị.

Với cương vị Thiên hoàng, Naruhito sẽ kế tục sự nghiệp của cha trong việc trở thành biểu tượng cho sự đoàn kết dân tộc ở Nhật.

(Vietnam+)