Từ nhiều năm nay hàng chục hộ dân ở tổ 45, phường An Hòa, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng phải đi câu điện, đi xin hay mua nước sạch sinh hoạt. Sự việc này diễn ra do những hộ dân ở đây mua đất bằng giấy viết tay và không được cấp phép xây dựng. Không có giấy tờ hợp lệ nên họ cũng không thể làm hợp đồng điện nước./.