Trong thời đại y học đang phát triển ngày càng nhanh, ung thư vẫn là nối ám ảnh của nhân loại. Để phòng ngừa và chữa trị một cách hợp lý, mỗi người cần phải trang bị đầy đủ kiến thức về ung thư. Không chỉ cho chính bản thân mình, mà còn cho những người sống quanh ta.
(Vietnam+)