Theo hướng dẫn mới nhất của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đến cơ quan bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành và bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, ngân sách nhà nước sẽ hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, gia đình cận nghèo.(Vnews)