Sau gần 2 tháng Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề minh họa, hiện nhiều trường đã đưa cách ôn tập theo hình thức trắc nghiệm vào chương trình học.

Với các môn như Lý, Hóa, Ngoại ngữ, những năm trước đã thi trắc nghiệm nên học sinh có nhiều bộ đề để rèn luyện. Tuy nhiên, ở những môn lần đầu tiên thi theo hình thức này, các thầy cô giáo và học sinh gặp khá nhiều khó khăn./.