Tiếp tục triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, sáng 13/4, Hội đồng bầu cử quốc gia họp phiên thứ tư tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đây cũng là Phiên họp đầu tiên của Hội đồng bầu cử quốc gia sau khi được kiện toàn.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia ghi nhận và đánh giá cao tiến độ triển khai công tác chuẩn bị bầu cử của hệ thống các cơ quan liên quan, đặc biệt là việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tiểu ban, thành viên của Hội đồng bầu cử.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý công tác tiến hành Hội nghị hiệp thương lần thứ ba sắp tới và ban hành Nghị quyết công bố danh sách chính thức những người ứng cử theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước, trong đó đảm bảo đạt tỷ lệ nữ và dân tộc thiểu số theo quy định. Rà soát danh sách cử trị, niêm yết danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu của ở các địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử cũng như đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm thông tin thông suốt, kịp thời, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng của nhân dân trong dịp bầu cử, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp. (Ảnh: Trọng Đức/ TTXVN)