Ngày 6/11, tại thủ đô Moskva, Nga đã diễn ra Hội thảo Công đoàn quốc tế với chủ đề "Cách mạng Tháng Mười Nga - những bài học lịch sử.”

Tham dự hội thảo có đại diện công đoàn nhiều nước trên thế giới.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận ý nghĩa to lớn của cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đối với tiến trình phát triển thế giới trong thế kỷ 20, cũng như những thành tựu mà nhân dân Liên Xô đạt được trong thời kỳ xây dựng xã hội chủ nghĩa.

[Cách mạng Tháng Mười Nga: Nhìn lại lịch sử để hướng về tương lai]

Các đại biểu đều nhất trí cho rằng ngày 7/11/1917, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là Vladimir Ilich Lenin, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Mười vĩ đại, đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Nga Xô Viết - nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.

Sự kiện này đã mở ra thời kỳ phát triển mới của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cũng như phong trào giải phóng dân tộc trên khắp thế giới./.

(VNEWS)