Hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của học sinh trên cả nước trong ngày khai giảng, tại Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 1,6 triệu học sinh cũng vui đón ngày khai giảng với sự náo nức và hy vọng cho một năm học mới.