Ngày 5/9, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trong cả nước đã bước vào năm học mới 2016-2017.

Với những gì ngành giáo dục và đào tạo đã nỗ lực thực hiện trong năm học qua, có thể kỳ vọng năm học mới này sẽ tiếp tục có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.

Năm học vừa qua là năm học có nhiều đổi mới của ngành giáo dục và đào tạo, từ việc tổ chức lễ khai giảng theo hướng gọn nhẹ; tiếp tục triển khai thực hiện Thông tư 30 với việc không cho điểm học sinh tiểu học và mô hình trường học mới; thực hiện thành công kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng trong quá trình thực hiện những đổi mới đó vẫn còn không ít hạn chế, bất cập và kỳ vọng năm học mới sẽ có nhiều thay đổi./.